Sunday, January 3, 2016

Refleksi Diri

Sering-sering ngaca biar tau diri. Tunjukkan kepada semua yang terbaik darimu dan bagimu. Walau tetap saja masih banyak manusia yang lebih senang dan percaya kepada fitnah semata

Go ahead!
Still be who you are

#DNU